IKU – Instytut Kształcenia Ustawicznego

Zarządzanie sobą w czasie z elementami delegowania zadań i odpowiedzialności